Nieuwsbrief nr.22 / april-mei 2016

×

Waarschuwingsbericht

  • Missing Background Image in the Postscript Top Section. Please make sure the file is exist in your system.
  • Missing Background Image in the UI Group 2 Section. Please make sure the file is exist in your system.
  • Missing Background Image in the Postscript Bottom Section. Please make sure the file is exist in your system.

Nieuwsbrief Dorpsdagvoorziening “ de Koeberg. “

                          Zesde Jaargang. Nr. 22.

   April / Mei 2016

 

Ter Herinnering.

 Dinsdag 8 maart  is onze vrijwilligster Els Vanlier   veel te vroeg overleden. Els was enige tijd opgenomen in AMC Maastricht voor behandeling van haar ziekte. En de strijd tegen de ziekte heeft ze niet kunnen winnen.

Els was van af 2009 vrijwilligster op de Koeberg. Ze was een heel hartelijk en betrokken vrijwilligster, die zich altijd heeft ingezet voor de medemens.

We zullen haar enthousiasme en betrokkenheid erg missen. Els heeft veel betekend voor onze Dorpsdagvoorziening “ de Koeberg. “

Haar dierbaren heel veel sterkte gewenst.

WILL.

 

Op vrijdag 8 april overleed Mevrouw Toos Gastreich. Toos Gastreich was drie weken voor haar overlijden verhuisd van haar woning aan de Roggelseweg naar het verpleegtehuis Vincent de Paul te Panningen. Vanaf de start van de Dorpsdagvoorziening de Koeberg was Toos een trouw bezoekster van de opvang. Tijdens de begrafenisdienst in de kapel                van het Missiehuis werd door de familie aangegeven dat Toos enorm genoot van hetgeen haar op de Dagopvang werd geboden maar vooral ook genoot zij van het samenzijn met leeftijdgenoten.

Haar dierbaren veel sterkte gewenst.

HARRIE.

 

 Op 17 april overleed op zeven en tachtig jarige leeftijd, de Heer Hai Maessen.

Hai Maessen is vanaf augustus 2015  tot begin 2016 bezoeker geweest op de Koeberg. Zijn vrouw Wies bracht hem wandelend via de Kloostertuin naar de Dorpsdagopvang. Voor hen beiden maar een klein stukje lopen. Hij had altijd vele verhalen te vertellen, op een positieve manier. Na de middag ging hij samen met de andere mannen koersballen.

Er kwam echter het moment dat Hai meer zorg nodig had en zodoende ging hij enkele dagen naar de dagbehandeling in Panningen.

Zijn dierbaren veel sterkte gewenst.

WILL.

 

 Kennismaking.

Hallo.

Bij deze wil ik me even voorstellen:

Mijn naam is: Anneke Mewiss – Janssen.

Adres Van Wisstraat 14, 59 88 BM in Helden.

Ik ben drie en zestig jaar en ben al veertig jaar getrouwd met Wiel Mewiss. Wij hebben geen kinderen, zodoende  alle tijd gehad om mijn moeder te ondersteunen met het huishouden en om de tuin te onderhouden.

Dus nu heb ik alle tijd voor vrijwilligerswerk op de Koeberg. Ik ben daar op vrijdagmiddag. Groeten.

Anneke.      

                                                    

Tuintje.

 De winter is voorbij; de lente komt er aan.

Dat biedt mogelijkheden voor buitenactiviteiten.

Er worden houten bakken aangeschaft om zelf groenten, kruiden en bloemen te gaan kweken.

Het belooft een gezellige activiteit te worden.

De koks (en niet te vergeten de eters) kunnen er ook van profiteren!

Nelly Wilms.                                                                                     

 

                                                                                                        

Wandkleed

 

Korte tijd geleden is het idee geboren om een groot wandkleed te gaan maken.

Vrijwilligers en cliënten willen dit samen gaan doen. Als onderwerp werden dorpsgezichten van de gemeente Peel en Maas gekozen. Jac. Kranen uit Helden heeft de schetsen op papier gezet.

Het wordt een langdurig project en vol ijver is er al een begin aan gemaakt.

Nelly Wilms.

 

DÖRPER DAG VOORZIENING KBO 8 maart 2016.

“Oog voor senioren”

 Op 8 maart verzamelen een vijftigtal personen zich in het Kerkeböske op de themamiddag “Oog voor Senioren”. Deze samenkomst wordt georganiseerd door de Dörper Dag Opvang en de KBO Helden.
Als eerste wordt het woord gevoerd door drie dames van de “Buurtzorg” Helden, Kessel/Eik. In de presentatie komen heel duidelijk hun werkzaamheden aan de orde en tevens geven zij aan op welke wijze en waarvoor men een beroep kan doen op hun organisatie. Onder de aanwezigen zijn enkele personen die al een beroep hebben gedaan op de buurtzorg en deze zijn er zeer tevreden over.
De themamiddag wordt vervolgd met het hoofdthema van deze middag,   

 “oog voor senioren”.
Mw. Wilma Maarseveen neemt hiervoor het woord. In een verhelderend en leer -zaam traject geeft zij uitleg over zowel de mogelijk voorkomende oogziekten als de hulpmiddelen die gebruikt worden. Voordat Wilma van Koninklijk Visio Sittard weer het woord voert, vertelt Mw. Riek Janssen van de Contactgroep voor Blinden en Slecht -ziende Helden, haar eigen verhaal hoe door wilskracht het toch mogelijk is een “normaal” leven te leiden.
Iedereen is onder de indruk van haar verhaal. Haar presentatie wordt dan ook met een daverend applaus beloond. Tot slot toont de Koninklijke Visio nog een film waar diverse mensen aan het woord komen. Zij vertellen hun eigen verhaal dat heel veel indruk achterlaat bij de aanwezigen.
Iedere gast wordt nog verrast met een “goody bag” van de Koninklijke Visio Sittard en wat handige spullen van de buurtzorg, die zeer gewaardeerd worden. Ook is er rijkelijk informatie aanwezig in de vorm van hulpmiddelen en tijdschriften. Deze laatsten kan men gratis meenemen om thuis nog eens alles door te nemen. Er kan teruggekeken worden op een zeer leerzame en informatieve themamiddag “oog voor ouderen”.
Met dank aan de organisatie, de Dorper Dagvoorziening en de KBO Helden. Het is voor herhaling vatbaar. In het najaar kunnen we zeker hierop verder borduren en wederom gezamenlijk een thema-middag op touw zetten. Natuurlijk kunnen we dan de organisatorische oneffenheidjes gladstrijken en leren van hetgeen nu georganiseerd is.
Tot ziens. Namens de organiserende verenigingen.
Pim Janssen.

 

Peutertjes op bezoek bij de Koeberg.

Vrijdagochtend 15 april kwamen de peuters van Kinderdagverblijf Ukki bij ons op bezoek.

Het zijn onze achterburen. De Ukkies vonden het heel gezellig om bij ons op bezoek te komen. Zelfs de wandeling naar het Kerkeböske is al een hele beleving.

We hebben samen liedjes gezongen en de peuters vertelden hoe ze heten en hoe oud ze waren.

De reactie die we kregen was dat de peuters van nu toch wel hele leuke namen hebben.

Er werden enkele foto’s genomen en na drie kwartier gingen de peuters weer naar Ukki toe.

Al met al een activiteit die voor herhaling vatbaar is.

Will.

 

                                                                                                         

 Het tuinseizoen is geopend.

 

 De gezaaide bloemen en groenten zijn buiten gepoot.

Ook al hebben de ijsheiligen hun naamdag nog niet gevierd....

We bidden maar dat de vorst weg blijft, tot Mamertus 11 mei,

Pancratius 12 mei, Servatius 13 mei, Bonefatius 14 mei en Sophia 15 mei.

De bakken buiten, staan vol met zinnia’s , ijsbergsla, uien, snijselderij enzovoorts.

Bij Mevrouw Lies van de Beuken staan de courgettes , kalebassen, pompoenen, tomaten.  Enig onderhoud is echter wel gewenst, dus wie groene vingers heeft.....weet wat hem / haar te doen staat…….schoffelen, water geven.

   

 Na gedane arbeid is het goed rusten.

 Eindelijk na een winters april weer,

 eindelijk op 2 mei de zon.

 Lekker buiten, glaasje fris en ouderwets een    

 plaatje draaien.

 Wat wil een mens nog meer.

  De maandaggroep.                           

                                      

 Verslag activiteit.

Hallo allemaal.

Op dinsdag 12 april zijn wij met 12 personen van de schildersgroep naar het Limburgs museum in Venlo geweest. Er was daar een tentoonstelling van de schilder Helmantel uit Groningen. Ger Boots wist ons over de schilder een boeiend verhaal te vertellen en met name ook over de stillevens die daar tentoon werden gesteld. Met passie legde hij ons uit, de werkwijze, de opbouw, kleur en licht. Wat we zagen waren vooral stillevens uit vroegere tijden. Het was boeiend. Daarna was het tijd voor een kop koffie met vlaai.

We hadden nog wat tijd over en daarom nam Jes Cuijpers ons mee naar een afdeling uit vroegere tijden. Zij wist ons met haar verhaal te boeien. Jes geeft als vrijwilligster rondleidingen in het Limburgs museum te Venlo.

We hebben al met al een boeiende middag gehad.

Wilt U meer weten over de schilder Helmantel en zij museum de Weem in Groningen? Ger Boots weet U hierover met passie te vertellen.

Groetjes. Jessie Mussen.

 

Adressen en telefoonnummers om te onthouden.

Adres:   Dorpsdagvoorziening  “ de Koeberg. “

                                               Aan de Koeberg 3.                                                        

                                               5988 NE Helden.                                                          

Telefoonnummer:         0 77 308 1559.

 E-mail:                               contact@ddvdekoeberg.nl                                                                                                                                      

Bereikbaar:                                                                                                                  

Maandag van:           09.30 uur tot 16.00 uur.   Nel Vaessen.

Dinsdag van:             09.30 uur tot 13.00 uur.   Will Berden.                             

Woensdag  van:        09.30 uur tot 16.00 uur.   Will Berden. 

Donderdag van:        09.30 uur tot 16.00 uur.   Jacqueline  Janssen.

Vrijdag van:               09.30 uur tot 16.00 uur.   Will Berden.